De mange flag

Du har måske undret dig over, hvor alle de mange flag i logoet kommer fra?

 

De er (en anelse skamløst, indrømmet) kopieret ud af et billede af de danske troppers indtog i København i 1849.


Efter slaget ved Fredericia den 6. juli 1849 blev der sluttet våbenstilstand. Da tropperne om efteråret vendte hjem, blev de modtaget med jubel. Billedet overdriver ikke. Aviserne skrev, at gaderne var smykket med blomster og danske flag; og også at der var norske og svenske flag. Krigen mod de oprørske slesvig-holstenere var jo gået godt, preusserne var efter russisk pres ude og man var overbevist om, at det kun ville vare kort tid før den endelige sejr var vundet. Lidet anede man at der skulle gå over 1 år før der kunne indgås en fredsaftale, der ikke blot ville cementere situationen fra før, men også lægge kimen til 1864.

Maleri af Otto Bache (Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg).

 
Gaderegisteret

Har du prøvet at gøre et opslag i gaderegisteret for København?

Her kan du finde sognetilhørsforhold og meget andet.

 
 
 
 
 
 
 
 
Databaserne er sidst opdateret
08-01-2023