Slægtning til Gorm den Gamle?

Som det fremgår af slægtstræet, så hævder jeg at være efterkommer af Gorm den Gamle.

Jeg har medtaget ham primært fordi jeg syntes det er sjovt. Jeg vil gerne understrege at alle oplysninger om forfædre før 1600tallet generelt skal tages med et stort gran salt. Oplysningerne her er fra Dansk Adels Årbog fra begyndelsen af 1900tallet og kildehenvisningerne er mildt sagt mangelfulde. 

På den anden side! 

 

Den store Jellingsten. Rejst af Harald Blåtand til minde om hans far Gorm den Gamle.

Når jeg hævder at Gorm den Gamle er min 29. og 30. gange tipoldefar betyder det, at han er 33 og 34 generationer fra mig. Jeg har (teoretisk) 234 = 17.179. 869.184, altså 17 milliarder 170 millioner 869 tusinde og 184 forfædre på Gorm den Gamles tid. Befolkningstallet i Danmark på den tid er estimeret til at være på maksimalt  500.000 (inkl. gamle og børn), så det sku’ da være meget underligt om ikke en af de mere end 17 milliarder var Gorm den Gamle, særlig i betragtning af de ca. 20 børn hans tipoldebarn Svend Estridsen fik. Hvis vi beregner sandsynligheden, så er gamle Gorm min forfader mange tusinde gange. Så ud fra simpel talgymnastik er der ingen tvivl om at jeg (og 99,999 % af samtlige "etniske" danskere) nedstammer fra Gorm den Gamle. Set i lyset af disse tal giver det selvfølgelig ingen mening, uanset kildegrundlaget, at slægtsforske så mange generationer tilbage. Så spørgsmålet er naturligvis hvor grænsen går.

Gaderegisteret

Har du prøvet at gøre et opslag i gaderegisteret for København?

Her kan du finde sognetilhørsforhold og meget andet.

 
 
 
 
 
 
 
 
Databaserne er sidst opdateret
08-01-2023